GAZ 32213  վերադառնալ
GAZ 32213
enlarge  Մեծացնել նկարը
Համար: 1452
Անվանում: GAZ 32213
Ընթացիկ առաջարկ: 289 777.50 դրամ
Սկիզբը: 2019-10-10 11:00:00
Ավարտը: 2019-10-21 11:00:00
Մնացած ժամանակը: 1օր 11ժ
Առաջարկների քանակը: 0 առաջարկ
Մեկնարկային գին: 289 777.50 դրամ
Այլ: ք.Ստեփանակերտ
Նկարագրություն

<<GAZ 32213>> մակ­­նիշի <<35 AA 185>>  պետ. համարանիշի տրանսպորտային միջոցը 2001թ. ար­տա­դրու­թյան է, մուրենա գույնի ներկային ծածկույթով, նույնացման համարը՝ VIN XTH27050010231537:

Առկա վիճակում ավտոմեքենայի սարքերի վահանակի վազքի ցուցիչի ցուցմունքը 34330կմ է: Ավտո­մե­քե­նան աշխատում է բենզինով ու գազով և գտնվում է սարքին, աշխա­տու­նակ վի­ճա­կում:

Ավտոմեքենայի թափքի` բեռնախցիկի մասը վերա­փոխ­ված է և ձևավորված որպես բաց տեսակի (պիկապ տեսակի):

Ավտոմեքենայի հետևի թափարգելը բացակայում է, առջևի թափարգելի և թափքի վրա առկա են վնասվածքներ, ժանգոտված և ներկածածկույթի քայքայված հատվածներ, իսկ ան­վա­դողերը գտնվում են միջինից ցածր մաշվածության վիճակում:         

Աավտոմեքենան աշխատունակ է և գտնվում է բավա­րար ապրան­քային վի­ճա­կում:


  • GAZ 32213
  • GAZ 32213
  • GAZ 32213
Գնի առաջարկ
լոտի նկարագրություն 
Անվանում: GAZ 32213
Ընթացիկ առաջարկ: 289 777.50 դրամ
Առաջարկի քայլը: 1 000.00 դրամ
Մնացել է: 1օր 11ժ
Սկիզբը: 2019-10-10 11:00:00
Վճարման տիպը
Նախավճար: 14 488.88 դրամ
* նախավճարը անհրաժեշտ է տվյալ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար
Կատարեք ձեր առաջարկը
Դուք գրանցված չէք