Բնակարան  վերադառնալ
Բնակարան
enlarge  Մեծացնել նկարը
Համար: 1457
Անվանում: Բնակարան
Ընթացիկ առաջարկ: 382 741.60 դրամ
Սկիզբը: 2020-05-28 11:00:00
Ավարտը: 2020-06-08 11:00:00
Մնացած ժամանակը: 1օր 1ժ
Առաջարկների քանակը: 0 առաջարկ
Մեկնարկային գին: 382 741.60 դրամ
Այլ: ք.Շուշի, Գ.Նժդեհ 23 / 21:Հանդիսանում է գրավի առարկա:
Նկարագրություն
Գույքի համառոտ բնութա•իր
Հասցե ԼՂՀ, ք.Շուշի, Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 23 շենքի թիվ  21 հասցեում •տնվող բնակարան
Գույքի տիպ բնակարան բազմաբնակարան  շենքում
Պատեր քար
Հարկայնություն 4/1
Միջհարկային ծածկ բետոնե
 Վիճակ անբավարար
Բնակելի սենյակների քանակ 2
Ընդհանուր մակերես 55.75ք.մ.
հ 2.70մ
Առաստաղ Բնակարանը գտնվում է կիսաքանդ վիճակում:
Պատեր
Հատակ
Դռներ
Մուտք
Ներքին
Լուսամուտներ
Սանհան•ույց
Ինժեներական ապահովածություն ջուր, կոյուղի, էլեկտրասնուցում, բնական •ազ, հեռախոս
Ըստ 0-7 բալանոց սանդղակի (0`անբավարար,1`բավարար,2`միջին,3`լավ,4`լավ, բարձր որակի, 5`•երազանց, 6`•երազանց,բարձր որակի,7`այլ),ներքին հարդարման վիճակը 0-1
Իրավունքի տեսակ սեփականություն, հիմք` ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ •ույքի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման կողմից 20.07.2012թ. տրված N131251վկայական
  • Բնակարան
  • Բնակարան
  • Բնակարան
  • Բնակարան
  • Բնակարան
  • Բնակարան
Գնի առաջարկ
լոտի նկարագրություն 
Անվանում: Բնակարան
Ընթացիկ առաջարկ: 382 741.60 դրամ
Առաջարկի քայլը: 1 000.00 դրամ
Մնացել է: 1օր 1ժ
Սկիզբը: 2020-05-28 11:00:00
Վճարման տիպը
Նախավճար: 19 137.08 դրամ
* նախավճարը անհրաժեշտ է տվյալ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար
Կատարեք ձեր առաջարկը
Դուք գրանցված չէք